Cách hạn chế lựa chọn đơn vị phân phối cân điện tử kém chất lượng?

Với nhu cầu thị trường tăng cao, tiềm năng phát triển mạnh mẽ ngành cân điện tử tại Việt Nam đã có những bước chuyển biến tích cực. Trong đó, sự xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn đơn vị phân phối cân điện tử đã khiến cho thị trường ngày càng trở nên nóng hơn và cạnh